Jeg er vegen sannheten og livet, så sier Herren Jesus Kristus i - Johannesevangeliet 14:6.

Trykk på play for og lytte!

 

15.08.14