Ukens Ord

Meditasjon

Dette er Jesus sanne oppbyggende ord, i det indre hos menneskets hellige frelste Ånd. Ren kjærlighet
Ydmykhet
Glede
Spontanitet
Indre fred
Indre frihet
Integrasjon
Toleranse
Åpenhet
Styrke
Autoritet
Sannhet
Indre balanse
Klarhet
Renhet
Enhet
Oppriktighet
Rettferdighet
Tro
Menneskekjærlighet
Mot
Gudommelig kjærlighet
Dette er den ibone hvite kraft, og det hvite kors i vår høyt elskede Jesus med takk amen. Jeg Den Frelste Hellige Ånd er i alle disse rommene, men din egen visdom, er og den som må vite, at jeg Den Frelste Hellige Ånd, som ordet i Johannesevangeliet benevner, jeg som er Den Hellige Ånd, er døpt i den Hellige Ånd og ild, av vår alles høyt ærede Frelser, som bare den høyt elskede Jesus er. Jeg Den Hellige Frelste Ånd, har talt i Frelseren Jesus dyrebare navn med takk amen.

HØR MEG, JESUS

Dette er Mine gjerninger på jorden, Jeg er den som ser mye, Jeg og Maria er de som var der som oss to, vi fikk 909 jenter første gangen. Vi var på jorden i 1104 år. Denne som skriver er en sann mann. Han André og Hans kvinne Trine er de gode og sanne hvite rene frelste O' Gud den Allmektige og Himlene og Jordens skaper. Jeg, Jesus og Maria var sammen mye i begynnelsen. Vi var der i 8,9 år. Så gikk vi til den 12. himmel, altså Venus og kjærlighetens planet. Denne planeten jorden, er den første etter sentralsolen, altså jorden. Ja, den som er O`Herren Gud den Allmektige Himmelene og Jordens skaper er så gammel at ingen vet hvor og når han og henne ble skapt. Disse er før Meg og Maria ble skapt av den første skaperen og var og når han og henne ble skapt av den første skaperen. Han var vond og han er tilintetgjort som mann og kvinne. Denne planeten Venus er der de to og de 24 foran tronen og de 7èllene er, disse sistnevnte mener de har regjert i 144 billioner x 2 år. Mens Jeg, Jesus og Maria var Adam og Eva. Vi fikk og 909 sønner på 1104 år. Denne vet at vi var der som de to som tidligere var, altså Jesus og Maria. Ja, nå er det denne tiden at jordens kulliminasjon er der. Denne vet at Markusevangeliet, ble satt inn på profetisk tjeneste.com og ble satt inn 12.12.2013 og har tiden 2 tider og 1/2. Ja, den er fullbyrdiget den 12.6.2016. Så er ordet. Denne gode og hans kvinne er på jorden. Det er han som skriver. Disse er de to som døde i 1997, den 7. februar kl. 007,47,53, forat Mine barn og Meg, Adam og Jeg, Jesus sier at dette med Adam og Eva er skrevet av mange lærde. At det var Meg, Jesus som var Adam og Maria var Eva. Derfor er Jeg, stamfar Jesus og stammor Maria til alle mennesker som stamfedre. Profetene som er nevnt, er alle dem som er gode og snille mot alle og han og henne vet at det var den første O`Herren Gud den Allmektige Himmelene og Jordens skaper som hadde med de gamle profetene å gjøre. Alle ble skapt og løftet opp.

Så er Mitt Ord.

Herren Jesus har talt


Hør meg O Herren Gud den Allmektige

Her er de første ordene i det store tomme rommet, som nå hele universet ligger i, som er som en flat rund mengde med soler og planeter, her er ordene som ble talt, en stor mann sto der, dette var mine øyne som så, så med ett var en stor kvinne på hans venstre side, jeg så og meg selv, jeg så til høyre, og så min kvinnelige del, hun var som meg, en meter og åtti centimeter høy, de som var de to store, mannen og kvinnen, de var ni meter høy, jeg sa i mitt indre hva er begynnelsen, den store mannen sa, en bevegelse, jeg spurte fra mitt indre, hvem skapte bevegelsen, han og henne, sa, vi vet ikke, så sa den store mannen, som hadde skapt oss to, han sa til min kvinne, ditt navn er Trine, så sa han til meg, ditt navn er Andre`, hans kvinne gikk inn i han, og det gjorde og min Trine i meg, han tok min høyre hånd, i sin venstre hånd, og vi gikk, så så jeg at han tok sin høyre hånd, rett ut fra sin side, jeg tok min venstre hånd ut, fra min venstre side, han sa ordet det skapende, EEA, jeg tok og som han, noe i min hånd, og kastet det fram og til høyre, han gjorde det samme, dette gjorde vi hele tiden, en masse tok vi i hånda hver gang vi tok ut, så gjorde vi hele tiden, for hver gang vi tok ut i rommet, det tomme mørke, sa han dette ordet det skapende EEA, slik gjorde vi hele tiden, det var mørkt og rommet var tomt, det vi bygget opp med to hender, var sentralsolen, som er tusen ganger større enn denne solen, når vi gjorde denne jorden, så ble ordet bevegelse, som den store svarte mannen sa først, en bevegelse, ordet ble da en virkelighet, denne jorden ble da bygget opp med to hender etter den store sentralsolen, denne jorden brukte vi elleve tusen tre hundre og nitti åtte år på å bygge opp med våre to hender, denne tiden er den samme på snitt som vi brukte på alle planetene som er ni planeter pluss solen som er ti i dette triangelet som er hundre og førti fire billioner pluss fem ganger fire, når vi gikk sammen så lukket jeg mine øyner og studerte det rene hvite lys langt langt der framme, jeg visste da at det var det mål som jeg og min kvinne ville nå en dag og en time, de gangene jeg lukket mine øyne så ropte den store sorte mannen som var Trine og min Andre` sin skaper, han ropte lukk opp dine øyne og rykket meg i armen, jeg gjorde alltid som han sa, jeg var lydig mot han, vi gikk runde på runde og til slutt så ble de hundre og førti fire billioner pluss fem solene skapt, den tiden vi brukte er så lang så lang, denne tiden vi nå er i siden alle solene ble tent, er hundre og førti fire billioner år pluss åtte komma ni år, dette er den tiden siden alle de himmelske store solene ble tent, denne tiden som nevnt er som en dråpe i det store havet av vann på jorden, i forhold til den store lange tiden vi brukte til å skape alle planeter og solene i det store universet med våre to hender, denne store mannen var den negative mann og kvinne av oss to som var hans og hennes positiv del av O Herren Gud den Allmektige himlene og jordens skaper, når vi gikk til hvile i noen tider, så var vi i den tusen og åttende himmel, som nevnt i et tidligere innlegg her på denne kanalen, i de årene vi var der i den tusende og åttende himmel så ble alle skapningene skapt av den første skaperen, som var den negative mørke mannen, den første mann og kvinne var de to som mitt og min kvinne spurte han og han ville være så snill å skape de to nevnte i mitt Andre` og Trine sin likhet, jeg sa til han du og din kvinne er jo så høye ( ni meter) mens vi er bare en åtti høy, han gjorde som jeg sa og skapt de to som er og blir til evig tid de to som var der som de og vet så ble både de gode og de vonde skapt av han, når alt var gjort så tok han de to som var skapt i vårt bilde og flyttet dem over til den tolvte himmel i ett nu, så var han tilbake igjen i den tusen og åttende himmel, og talte igjen ut det skapende ord EEA, og den store sentralsolen og alle de nevnte solene ble tent, da sto jeg og min kvinne litt fra hverandre og så denne store mannen og hans kvinne som fikk store vansker da det store det store lyset ble tent i den tusen og åttende himmel og som nevnt i hele universet, da jeg ikke så de to førstnevnte som ble skapt i vårt billede, og som jeg følte en så så stor gudommelig kjærlighet til, ikke var der, jeg visste med ett hvor de to var, jeg gikk ut og en stor engel mikael tok meg og førte meg til den tolvte himmel, som er på venus i dette triangelet, som er den tolvte himmel hvor et lyseblått lys er i denne himmel, jeg sto stille og så de to de var mørke, jeg oppdaget at min kjære elskede Trine ikke var der, så med ett så ble denne mørke mannen borte, han var borte noen få sekunder og så var han der med min kjære elskede kvinnelige del, jeg tok henne i min venstre hånd og gikk noen skritt til høyre så med ett ble vi omhyllet i et store rent hvitt lys, vi to gikk straks tilbake og tok denne fine mannen i hans hånd som han gjorde med sin kvinne også, denne kvinnen tok min Trine i sin høyre hånd, så sa jeg i mitt indre ditt navn er Jesus frelseren, Trine sa til kvinnen hans ditt navn er Maria, så sa Jesus ånd fire ganger og så sa han jeg Jesus har frelst deg mikael, ordet vendte tilbake til Jesus og frelste han også, og vi var lykkelige og glade for at vi var vi fire og hadde da i vårt indre det rene hvite lys, som og denne engelen mikael også fikk av Jesus da han og hørte at han fikk ordet frelse, det gikk en tid så visste Jesus og Maria at de skulle reise fra den tolvte himmel og ned til den jorden som er vår jord og som benevnes i skapelsesberetningen i det tiende vers at jorden lå øde og tom så og med de store havene på jorden, de gikk til et sted hvor vi og de så denne jorden, de to sto der, og med ett så sto og den første negative mørke mannen til høyre, jeg sa ingenting men jeg så hele tiden på Jesus som sto i midten og med ett så sa han to ganger jeg Jesus føler så strekt at det er noen som ser på meg, den store ja jeg sier negative vonde skaperen snudde seg og kom imot oss og da gjorde vi to oss til ett med lyset slik at han ikke så oss to som var hans sanne rene hvite motstykke, de to reiste til jorden, Jesus visste da når han kom til jorden hva fortsettelsen av skapelsesberetningen var, han talte i sitt lønnkammer ( i sitt indre), og alle grønne vekster, alle dyr, og alle fugler og alle fisker og de store hvalene ble skapt med hans sanne og mer enn sanne enkle ord som skapelsesberetning benevner, de to så ut som mennesker gjør, som ren mann og kvinne, og ikke som darvins lære benevner og som mange mennesker i dag på jorden kjenner til, disse apelignende personer som han nevner er de og som Jesus skapte, og som var en del av dyreriket, dere som og har uttalt på jorden at hele kosmos og hele universet er skapt med et stort bang( eksplosjon),(dere som har skapt dette vet ikke hva dere har sakt og gjort men vit at dere er velsignet alikeveld), det som var den første negative vonde sine tanker var å gå sammen med Jesus og Maria til jorden og gjøre så at de to bare fikk guttebarn, for at han hadde en vond plan om at bare menn skulle være på denne jorden, og de skulle ikke ha noe å spise for at denne jorden skulle være naken uten noen vekster så alle disse menn skulle rope opp til han om å få mat, men dette ble snudd da han ble på venus og prøvde å finn Trine og meg, men vi gjorde oss ett med lyset så at han aldri fant oss der ute, disse to høyt velsignede som og bar det himmelske lys og ble da som det er nevnt stamfar Jesus og stammor Maria, som jublet i står glede over den første jentebaby som kom fra Marias livmor og fra det egg som kom fra den høyre eggstokken, når barnet kom ut og Jesus tok dette lille barnet og slimet ut av munnen så sa han ånd og navnet som er et kvinnens navn, og den ånden han skapte og navnet gikk med ett inn i den lille jentebabyen ved babyens første åndedrag, og Maria sa til sin mann og synes at han var så flink og ga de fine navnene på alle sine ni hundre og ni jenter,som Jesus og Maria fikk i de elleve hundre og fire år som de var på jorden og som og er nevnt, når det etter åtte hundre år så disse store englene komme ned og som skulle prøve og ta disse fine små kvinnene som var nitti centimeter høye, til ekte, men den som gjorde det så så vondt for alle disse nevnte jentene til stamfar Jesus og stammor Maria var denne vonde engelen som den første vonde skaperen og kvinnen gjorde i og igjennom denne engelen som bar navnet lusifer, men Jesus visste bedre, han og hans kvinne og barna reiste fra jorden og tilbake til den tolvte himmel mens det ble syv syndefloder på jorden for å rense den i det hellige vann, så igjen kom Adam og Eva som og var det navnet de to tok på seg, som og var Jesus og Maria, de fikk og ni hundre og ni sønner, som og der i blant var Abel, Set og Enok, som og bar det himmelske rene hvite lys, denne vår bibel forteller og de sanne ord, disse barna ble og før den siste vannflommen rykket bort og tilbake til himmelen, denne som var Enok ble rykket bort tidlig av disse store skapningene fra jupiter, så kom den siste syndefloden som og Noa den åttende var og den som var i den åttende arken, Noa var og i sin åttende kledning men hans ånd var den samme, Maria var den som fikk denne dommen over seg, og var på jorden i ånden, og var og ombord i den åttende arken som Noa hadde bygd, da Jesus kom og styrket sin kvinne, så ombord på arken til Noa så frelste han også Noa den åttende, dette folket som igjen kom tilbake til jorden etter at vannet på jorden igjen var dampet bort og blitt til disse store isdannelsene i rommet som mange har trodd var meteorer, men dette folket som ble satt ned ble de som disse profetene som det gamle testamentet benevner, helt fra Moses og gjennom hele det gamle testamentet, Moses hadde denne oppgaven da han ble skapt og satt ned på jorden og gå til faraoen i Egypt som var solguden ra, Moses fikk da de to og sytti som var i Egypt og som var Jakob og Lea og Rakel sine tolv sønner som begynte med Abraham og Sara, som ordet sier så fikk Abraham et barn med Hagar som fikk navnet Ismael, Hagar tok sitt barn Ismael og reiste fra Abraham og Sara, så fikk sønnen Isak, som Sara og Abraham var mor og far til og som var den vonde O Herren Gud den Allmektige, Abraham hørte denne Gud sa ta ditt førstefødte barn og gå ut til fjellet og ofre han til meg, Abraham gjorde det, han hadde med seg to tjenere som og ble gitt han, han kom fram til fjellet med barnet og snudde seg og sa med ett, vent her til vi to kommer ned igjen, han tok barnet og gikk opp, og bygde et offeralter, og la sin elskede sønn Isak på alteret, han løftet sin hånd med en dolk med et blad som var s- formet, så med ett sa sønnen Isak hvor er offerlammet, så hørte Abraham en bukk som hadde satt seg fast i et lite tre, han ble glad og hentet denne bukken og tok sitt elskede barn Isak ned fra offeralteret og tok bukken og de ofret den, og Abraham og sønnen Isak gikk ned til de to som ventet, Isak med sin kvinne fikk sønnen Jakob, som med sine to kvinner Lea og Rakel fikk de tolv sønnene som gikk fra Kanan til Egypten da kornlagrene var fulle der og de ble da et folk på to og sytti, Moses førte dem da ut fra faraoen, de gikk fra faraoen og ut mot Rødehavet, og Moses gikk ved stranden med de to og sytti hellige så med ett hørte Moses at han skulle gå over Rødehavet, med som nevnt de to og sytti hellige, han gikk over ved lavvann, åtte komma åtte nautiske mil fra den innerste bukta av Rødehavet, der var det åtte centimeter med vann helt til han og de to og sytti hellige menn og kvinner var over Rødehavet, hvor de fortsatte inn i ørkenen, hvor de var i de førti år som de hellige skrifter sier, dette sanne tolvstammes folket som var hundre og førti fire tusen, det var dette folket som den sanne gode Jesus kom ned fra det høye og gikk og var sammen med og som han og frelste, han var den som og bekreftet dette ved å tillate seg selv å la seg dø som bekreftelse på at de hundre og førti fire tusen ble bekreftet, dette er nevnt i vår tid at han kom ned for å frelse Israels hus, og det har han gjort, jeg er den som bekrefter dette med et rent sant ja, dette folket har steget opp og alle de som var etter Adam og Eva, dette med Adam og Eva er det som den negative skaperen ga Jesus og Maria for at menneskeheten ikke skulle kjenne til de første ni hundre og ni kvinnene, som Jesus og Maria er stamfar og stammor til, derfor så står det bare i de biblene vi har i dag at Adam og Eva var de som fikk de ni hundre og ni sønnene, men Adam og Eva var og er og blir de to som heter Jesus og Maria, den gamle skaperen var den som måtte gi tapt som mann og kvinne for at det tre ganger rene hvite lys var det som han i sitt indre og viste at vi to som er de to vi er her vi er og skriver disse sanne ord og som hele tiden har båret det totalt tre ganger rene hvite lys som og Jesus og hans kvinne Maria har gjort i alle tider siden de to og mottok det tre ganger rene hvite lys som aldri har vært forandret, og som den vonde mannen og kvinnen prøvde å ta fra denne store mannen Jesus i den tolvte himmel, han var den vonde skaperen som tok så mye fra Jesus at han ble mørk gul, men som denne store mannen som er frelseren Jesus og gjenopprettet selv . det tre ganger hvite lys. etter det angrep den første vonde skaperen gjorde mot Jesus i den tolvte himmel, den første vonde skaperen fikk et mørkt gult lys, for og gå fra den tolvte himmel ned og tilintetgjøre oss to, først kom hans kvinne som i ett nu ble hørt og tilintetgjort før hun rakk ned til vår jord, den første skaperen rakk å komme ned til der hvor de syv store totalt tre ganger hvite englene sto, han ble da totalt brent opp og tilintetgjort, av det totalt tre ganger rene hvit lys som han visste at han hadde skapt i meg og min kvinne som nevnt tidligere da de første ord ble talt i det rommet som var tomt og mørkt, disse hellige menn og kvinner har og sammen med de gamle profetene vært i tolvte himmel og blitt velsignet og som de og var ordinert av Melcesedec og som ble velsignet av Jesus i lammets bryllup, etter dette ble de ført ut til den trehundre og åttende himmel som er det bilde på denne jorden og seksten ganger større enn denne jorden, denne jorden bærer og den høyeste beskyttelse av alle planetene i universet, som er og blir tre ganger rent hvitt lys, der er det og de sanne rene skrifter blir vevd inn på et helt rent hvitt stoff med sorte hellige innvevde bokstaver, disse ordene som er innvevd kommer og fra en vev som og er i den gode Gud sitt hode, så ser vi og en stor sann virkelighet som og har gått ut til alle nasjoner på jorden via internett og som og er talt ut av evangeliet av Markus på denne kanalen den 12.12. 2013, dette evangeliet har en tid på to og et halvt år og er fullbrakt den 12.06. 2016, dette evangeliet er og det som den store mannen Jesus og har talt ved den hellige ånd at når dette evangeliet er forkynt for nasjonene så vil enden komme, vi vet og at vår kjære Jesus har sakt at ingen vil gå fortapt, alle vil bli løftet bort før jordens kulliminasjon er et faktum, før denne tiden så står Jesus frelseren ansvarlig for å frelse denne siste inkarnasjonen av mennesker på jorden som han er stamfar og Maria er stammor til, alle vil bli løftet opp og bli forvandlet ombord i de lysskip som igjen vil føre dem ut til og inn på den jorden som ligger i den 308. himmel og som det allerede er dobbelt så mange frelste og hellige personer enn de som er på denne jorden, det Jesus selv har sakt er at han vil frelse alle mennesker som er viet av Melcesedec på denne jorden, dette vil Jesus gjøre tre ganger i og gjennom to kvinner og en mann her i det gamle landet Norge, gled og fryd dere fordi at Jesus aldri vil skuffe noen av sine vidunderlige gode barn på jorden, vi to som er de to som er arving etter den negative del av skaperen som mann og kvinne, vi to er ikke barn av Jesus og Maria, vi er de to som er frelst og døpt i den hellige ånd og ild av Jesus med å gå igjennom hans midte, han var og den da som sa at jeg Jesus har frelst deg Trine og jeg Jesus har frelst deg Andre`, dette skjedde den 3.mai kl.11 1943, i 1947 gikk vi inn i den mannlige babyen som ble født av en kvinne der nord i dette landet Norge, viser til tidligere skrifter, Jesus ropte allerede ut for 14 måneder siden, jeg gjentar hans ord, jeg Jesus har frelst alle åndene på jorden og i himlene, han har og frelst meg fysisk i min jordiske kropp, nå venter jeg på at han skal fullbyrde sin frelsningsgjerning til alle fysiske mennesker på jorden, som han Jesus og Maria er stamfar og stammor til. O.B.S.,en viktig åpenbaring vil jeg dele med dere, til de gynekologiske senter som vil, sette et lite kamera inn i livmoren til en kvinne og må tillate dette selv, kvinnen er jo en som har to eggledere, den høyre egglederen gir det egg, som har materialer som blir til et jentefoster, og den venstre egglederen har dette egget som har materialer som blir til en guttebaby, dette som er viktig å vite er at disse eggene til de to egglederne er positivt ladet, og som mange vet, så er sædcellene som er negativt ladet, og ser ut som en hvit kobra slange, med stort hode, når det blir utprøvd ved at en gynekolog fører inn mannens sædceller med et prøverør, så vil kamera vise den ilden og lyset det rene hvite, når den negative slangen biter seg fast i det positive egget, det rene hvite lys (flammen), er det som blir senteret i hjertet, og gjør sånn at hjertet slår, og at blodet har en temperatur opp til 41 grader, dere gynekologer som og da vil se slangens bakre hvite del, det bak hodet, dere vil se at den bakre delen deler seg i to, en del vokser opp til lillehjernen og begynner å bygge alle nervecellene i de to hjernehalvdelene, og ja øynene, den hvite delen som går ned blir den delen og ryggraden, som går ned og bygger den nedre delen av skjelettet, så er ordet, ordet var hos Gud og ordet er Gud.